Proclaimer

De gezamenlijke partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Van deze informatie mag u het volgende verwachten:

Verder mag u verwachten dat andere websites waarnaar wij voor verdere informatie verwijzen door ons als nuttig zijn beoordeeld. Uiteraard kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de exacte inhoud van die websites.

Privacy

De gezamenlijke partners hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die bezoekers verschaffen altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Na afhandeling hiervan worden persoonsgegevens vernietigd.
Lees ook hoe wij met Cookies omgaan.

Auteursrecht

Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan. De gezamenlijke partners behouden zich het auteursrecht voor van  informatie op ontmoetelkaarinapeldoorn.nl, zoals de geplaatste berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wilt u hiervan toch gebruik maken, vul dan het formulier ‘Heeft u een op- of aanmerking op deze site?’ in, onder het tabje ‘Reageren’.

Fouten of onvolledige informatie

Ziet u een fout op ontmoetelkaarinapeldoorn.nl of ontbreekt er naar uw idee informatie? Of kunt u niet vinden wat u zoekt? Wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best de site hiermee te verbeteren.